KaHR-111SP-1201

 

„Investícia do Vašej budúcnosti“

seia-logo-2     eu-flag-2    opkahr-logo-2

www.economy.gov.sk        www.siea.sk    

 "Výzva KaHR-111SP-1201"

 

"Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie"

 

Názov projektu:    Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií v spoločnosti TOMARK, s.r.o.
Kód projektu:    25110120660
Miesto realizácie:   Strojnícka 5 a 11, Obec Prešov, Okres Prešov
Názov prijímateľa: 
TOMARK, s.r.o.
Sídlo prijímateľa:   Strojnícka 5, 080 01 Prešov
Riadiaci orgán:   
Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Číslo výzvy:  
KaHR-111SP-1201
Operačný program:   Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1:                                    Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 2.1: Inovácie a technologické transfery
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové investičné výdavky: 1 189 022,00 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:      
594 511,00 €
Začatie projektu:
01.08.2014
Ukončenie projektu: 31.10.2015    

 

Aktivita projektu:

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií

     1. Robotizované zváracie pracovisko RZP-4

     2. Automatizované pracovisko nakladania plechu a vykladania hotových výrobkov a odpadu ku kombinovanému laserovo-vysekávaciemu stroju

     3. Horizontálna CNC vyvŕtavačka

     4. Indukčný ohrievací systém

     5. Server

     6. PPM Controller

     7. I/O Board

     8. Softvérové vybavenie

 Prínosy realizácie:

  • vytvorenie 6 nových pracovných miest, 4 miesta pre mladých nezamestnaných od 15 do 29 rokov a 1 miesto pre znevýhodnené skupiny prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • zavedenie inovatívnych výrobných postupov výroby kovových konštrukcií pre rozšírenie a diverzifikovanie výrobného programu spoločnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti a stability spoločnosti na trhu
  • investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a vytvárania environmentálnych záťaží

 Ciele:

1. Hlavný cieľ projektu:

Zaviesť inovatívne a vyspelé technológie výrobných procesov v spoločnosti TOMARK, s.r.o. a tým zvýšiť jej konkurencieschopnosť” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií)”

2. Špecifické ciele projektu:

Zaviesť inovatívne výrobné postupy výroby kovových konštrukcií obstaraním vyspelých a environmentálne vhodných technológií” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software”

Vytvoriť 6 pracovných miest pre činnosti súvisiace s realizáciou projektu” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania”

Kontakty

TOMARK, s.r.o.
Strojnícka č.5
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel.: +421 51 7480 561
Fax.: +421 51 7480 560
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ĎALŠIE KONTAKTY

Naše riešenia pre Vás

Spoločnosť TOMARK, s.r.o., patrí už dlhé roky k popredným spoločnostiam v segmente obrábania, tvárnenia, delenia hutného materiálu a výroby zváraných konštrukcií a komponentov od prípravy výroby po finalizáciu. O širokom zábere pôsobnosti svedčia aj naše rozmanité realizované riešenia. Pomocou skúsených odborníkov v oblasti strojárenstva a letectva realizujeme vývoj a výrobu celokovových športových lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9.

Presvedčte sa o stabilnom zázemí našej spoločnosti, vysokej kvalite našich produktov, flexibilite a pripravenosti skvalitňovať a zlepšovať služby na základe požiadaviek našich obchodných partnerov.