Robotizované zváracie pracoviská

EX-V6L

Robotizované zváracie pracovisko s jedným 6 osím zváracím robotom EX-V6L od japonskej firmy OTC-Daihen umiestneným na pozdĺžnom pojazde. Slúži na zváranie stredne veľkých podzostáv. Max. rozmery zvarencov 4500 x 1500 mm a hmotnosť do 1000 kg.

----------------------------

 AX-V4L

Robotizované zváracie pracovisko s dvoma 6 osími zváracími robotmi AX-V4L od japonskej firmy OTC-Daihen. Roboty zavesené na portáli, každý z nich má po dve prídavné externé osi na zväčšenie pracovného priestoru. Vynikajúce riešenie pre veľké zvarence s rozmermi do 10000 x 2600 mm a hmotnosťou max. 4000 kg. V súčasnosti sa využíva na zváranie veľkých podzostáv za účelom zvýšenia kvality a produktivity výroby.

----------------------------

QRC 410

Robotizované zváracie pracovisko od nemeckej firmy Cloos pozostávajuce z jedného 6 osého zváracieho robota QRC 410E a dvoch pracovných staníc čo zvyšuje jeho efektívnosť. Pre zväčšenie pracovného priestoru je vybavený prídavnou externou osou umiestnenou na pozdĺžnom pojazde. Za účelom zvýšenia kvality a produktivity výroby sa v súčasnosti využíva na zváranie stredne veľkých podzostáv.  Max. rozmery zvarencov 5200 x 1700 mm, s hmotnosťou do 1000 kg.

----------------------------

QRC 350 E

Robotizované zváracie pracovisko od nemeckej firmy Cloos pozostávajúce z jedného 6 osého zváracieho robota QRC 410E a dvoch pracovných staníc s dvojosím a jednoosím polohovadlom. Pre zväčšenie pracovného priestoru je vybavený prídavnou externou osou. Slúži na zváranie vysokotlakových nádob a podzostáv s cieľom maximalizovať efektivitu výroby a kvalitu produktov, je vybavený laserovým odmeriavaním polohy zvaru. Možné zvárať zvarence s rozmermi max. 3000 x 1500 mm, s hmotnosťou do 1000 kg.

----------------------------

2x  QRC 350

Veľké portálové robotizované zváracie pracovisko od nemeckej firmy Cloos s dvoma 6 osími zváracími robotmi QRC 350 a dvoma stanicami s jednoosími polohovadlami s nosnosťou 6000 kg.  Možné zvárať zvarence s rozmermi max. 14000 x 3000 mm. Slúži na zváranie kompletných rámov, pozostáv s cieľom maximalizovať efektivitu výroby a kvalitu produktov.

----------------------------

Liner 5

Robotizované zváracie pracovisko s laserovým zameriavaním.